Share on Facebook Share on Email
E-mail: Парола:
 •  
 •            Изграждане на системи за аудио озвучаване на обществени места

  Представяме на вашето внимание концепция за рекламно-информационна аудио мрежа /локално радио/ в търговските зали на вериги супермаркети. Тя се изгражда чрез техническо актуализиране на съществуващите в обектите озвучителни системи и свързването им чрез компютър с централен сървър за излъчване на специално генерирана дневна програма, съобразена като продължителност с работното време на търговските обекти.

  Аудио мрежата създава уникален музикален фон в търговските пространства, който може да се променя според динамиката на клиентския поток в различните часови зони на деня. Подходящото озвучаване е силен инструмент за създаване на позитивни емоции и положителни клиентски нагласи към излъчваната търговска информация в точките на продажба. Факт е, че клиентите прекарват повече време в магазини с приятна атмосфера и правят там повече импулсни покупки.

  Специално създадената програма на аудио мрежата във всяка верига, цели да привлече вниманието на клиентските групи към излъчваната продуктова информация и реклама на стоки и услуги, като чрез формата се търси максималната полезност за активиране на продажбите. В този сегмент са аудио брошурите за ценови промоции и рекламните кампании – продуктови, имиджови, наградни.

  Класическият информационен модул в програмната схема включва излъчването на новини на всеки кръгъл час и 3 минутни блокове с обяви.

  Системата за управление на програмата в търговските обекти се базира на съвременни хардуерни и софтуерни решения, които напълно автоматизират процеса на зареждане и излъчване на всички програмни модули, без нужда от помощен персонал в магазина.

  Опитът показва, че практически няма ограничение за брой обекти, включени в обща аудио мрежа. Напротив – големият брой обекти в мрежата позволява да се провежда комплексна и ефективна маркетингова стратегия в национален мащаб и да се оптимизират разходите за техническо и програмно осигуряване.

  Конкретно разработване на технически и програмни схеми за реализиране на рекламно-информационна аудио мрежа / локално радио/ се прави за всеки отделен клиент.

   
  © 2000-2023 Spirka.Net. Всички права запазени.